Szanowny Pacjencie,

Lekarzowi pracującemu w tej placówce przysługuje ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu.

Art. 226 § 1 k.k.:

„Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW – przypomnienie podstawowych zasad współpracy obowiązujących przy realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W związku ze zgłaszanymi – interwencjami w sprawie braku przestrzegania przez Świadczeniodawców obowiązujących ustaleń przy realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przypomina podstawowe zasady w tym zakresie.

POBIERZ PEŁNĄ TREŚĆ KOMUNIKATU W PDF

Skip to content