INFORMACJA

Informujemy, że świadczenia w zakresie

Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NiŚOZ)

są realizowane przez:

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1 (budynek główny, parter) 63-200 Jarocin.

Telefon kontaktowy w czasie pracy NiŚOZ: 62 33 22 173

Godziny przyjęć:

  • w dni powszednie od godz. 18.00 do 8.00

  • w soboty i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy całodobowo- tj. od godz. 8.00 do 8.00 dnia następnego

Przypominamy !

Świadczenia obejmują:

  • Porady lekarskie dla dorosłych i dla dzieci niezależnie od wieku, w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub telefonicznie oraz w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy w miejscu jego zamieszkania w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia z wyłączeniem stanów zagrożenia życia, wypadków, urazów, porodu.

  • Świadczenia pielęgniarskie w warunkach ambulatoryjnych lub w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy w miejscu jego zamieszkania w przypadku nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Pacjenci mogą skorzystać ze świadczeń w zakresie Nocnej Świątecznej Opieki Zdrowotnej w przypadku:

  • nagłego zachorowania

  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma obaw sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przynoszą spodziewanej poprawy.

Skip to content