Deklaracja

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Lekarza Podstawowej Opieki
 Zdrowotnej

Deklaracja

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Deklaracja

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Położnej Podstawowej Opieki
 Zdrowotnej

OŚWIADCZENIE

o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego

OŚWIADCZENIE

o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

 

OŚWIADCZENIA

o zgodach pacjenta/upoważnieniach 

WNIOSEK

o udostępnienie dokumentacji medycznej

Skip to content