Przychodnia ”ESKULAP” powstała na bazie Przychodni Obwodu Lecznictwa Kolejowego (OLK) z siedzibą w Ostrowie Wlkp. rozpoczynając swą działalność w dniu 01 kwietnia 1999 r. w budynkach na ul. Sienkiewicza nr 1, 6 i 7 w Jarocinie.

W tamtym okresie świadczyliśmy usługi medyczne dla Pacjentów ubezpieczonych w Wielkopolskiej Regionalnej Kasie Chorych (WRKCH) oraz Branżowej Kasie Chorych dla Służb Mundurowych (BKCHSM).

Niestety budynki we wspomnianej wyżej lokalizacji dzierżawione od OLK Ostrów Wlkp. nie spełniały nowych, podwyższonych standardów techniczno-sanitarnych obowiązujących dla Przychodni Lekarskich.

Dlatego też lekarze: Aleksandra Florczyk, Danuta Grzesiak i Krzysztof Kidoń jako wspólnicy spółki cywilnej ”MEDICI” prowadzącej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia ”ESKULAP” podjęli w 2002 r. decyzję o zakupie działki gruntowej przy ul. Ojca Serafina Niedbały w Jarocinie (w pobliżu największego jarocińskiego Osiedla Konstytucji 3 Maja, Osiedla Traugutta oraz terenu Jednostki Wojskowej).

Na tymże terenie w latach 2003-2004 został wybudowany od podstaw nowy budynek usług medycznych spełniający wszystkie ówczesne bardzo wysokie wymagania, normy i standardy techniczno-sanitarne, z pełną dostępnością dla osób niepełnosprawnych oraz prywatnym parkingiem dla Pacjentów Przychodni i jej personelu.

Przychodnia ”ESKULAP” w aktualnej lokalizacji otworzyła swe podwoje dla wszystkich dotychczasowych i nowych Pacjentów w dniu 01 stycznia 2005 roku.

Niedługo po tym w bezpośrednim sąsiedztwie naszej Przychodni powstały też nowe budynki Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Laboratorium Analityki Medycznej oraz Apteki tworząc w ten sposób kompleks podmiotów, których misją jest świadczenie wysokiej jakości usług medycznych, diagnostycznych i terapeutycznych dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz tzw. prywatnych usług medycznych.

Skip to content