NZOZ Przychodnia „ESKULAP” Poradnie Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej w Jarocinie działa od początku kwietnia 1999 r. Naszą misją jest świadczenie wysokiej jakości usług medycznych w oparciu o wysokie kwalifikacje i doświadczenie personelu oraz dobrą organizację pracy.

Począwszy od 2011 roku w celu realizacji tych działań podmiot nasz wprowadził i stosuje system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015 podlegający okresowemu nadzorowi przez zewnętrzne jednostki certyfikujące.

Podstawową formą działalności Przychodni ”ESKULAP” jest świadczenie usług medycznych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ).

Profesjonalna, kompleksowa opieka medyczna nad pacjentami zaadoptowanymi do naszej Przychodni realizowana jest przez zespół doświadczonych lekarzy internistów, rodzinnych, pediatrów oraz pielęgniarek i położnych.

Opieka medyczna w ramach POZ uzupełniona jest przez świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej oraz przez Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną w zakresie Reumatologii i Logopedii.

W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w strukturze organizacyjnej naszej Przychodni działa też Poradnia Stomatologiczna.

Ponieważ w ochronie zdrowia naszych pacjentów bardzo ważna jest profilaktyka prowadzimy szereg działań w ramach profilaktycznych programów zdrowotnych oraz szczepienia obowiązkowe i opcjonalne w Punkcie Szczepień Przychodni ”ESKULAP”.

W budynku naszej Przychodni prywatnych porad lekarskich udzielają również lekarze takich specjalności jak: reumatolog, ortopeda-traumatolog, otorynolaryngolog oraz dietetyczka.

W bliskim sąsiedztwie naszej Przychodni działa Zakład Diagnostyki Obrazowej (RTG/USG), Laboratorium Analityczne i Apteka.

Skip to content